Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz.23 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.10.2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U z 2014r., poz.1407 z późn. zm),
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U z 2015r., poz.2316 z późn. zm.).

 

 

Zobacz stopkę...