godło

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Aktualności
Aktualności

Materiały szkoleniowe Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkoleń realizowanych w ramach projektu:

Likwidacja Wydziału Pracy

KOMUNIKAT.

Z dniem 1 kwietnia 2011r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 marca 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

(Dz.U.2011.60.304)  likwidacji ulega IV Wydział Pracy
w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

Wszystkie sprawy obejmujące właściwość Sądu Rejonowego w Oleśnicy rozpoznawane będą  od dnia 1 kwietnia 2011

w Wydziale IV Pracy. (Literowo A do Ł)

w Wydziale X Pracy (Literowo M do Ż)

w Sądzie Rejonowym Dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

50-040 Wrocław, ul. Podwale 30.

Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu rejonowego w Oleśnicy nr 23/2011?A z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy w związku z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U.2001.112.1198) zarządza się jednolity tryb i sposób postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej.

 

Zarządzenie Prezesa SR –  do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej -  do pobrania .
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player