• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Minister Sprawiedliwości na otwarciu budynków sądowych

Spis treści
Minister Sprawiedliwości na otwarciu budynków sądowych
TRESC1
Drgaa
Wszystkie strony
W dniu 19 września 2008r. o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość oddania do użytku kompleksu budynków sądowych przy ul. Poznańskiej 16/20 we Wrocławiu.

Oddanie budynków przy ul. Poznańskiej i pozwoliło na znaczną poprawę warunków lokalowych wrocławskich sądów rejonowych, a także obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Budynki przy ul. Poznańskiej mają bowiem łącznie 5.675 m2 powierzchni użytkowej. Jest to znacznie więcej niż w zajmowanych poprzednio:
ˇ budynku przy ul. Grabiszyńskiej 269 (gdzie powierzchnia użytkowa wynosiła 3.116,91 m2),
ˇ przy ul. Komandorskiej 16 (gdzie przeniesiony wydział zajmował 310,28 m2),
ˇ a przede wszystkim z budynku sądów grodzkich przy ul. Kazimierza Wielkiego 31/33, znajdującego się w złym stanie technicznym (gdzie użytkowano powierzchnię 1.476,20 m2).


W budynku nr 1 (od ulicy Poznańskiej):
ˇ od dnia 4 lutego 2008r. mieszczą się trzy wydziały Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, pracujące poprzednio w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 269. Chodzi o:
1) Wydziały VI i IX Krajowego Rejestru Sądowego
2) Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych;

ˇ od dnia 3 marca 2008r. mieści się VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, przeniesiony z budynku przy ul. Komandorskiej 16.

W budynku nr 2 (w głębi):
ˇ od dnia 1 września 2008r. mają swoją siedzibę Wydziały Grodzkie, przeniesione z budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 31/33 we Wrocławiu rozpoznające sprawy cywilne i wykroczeniowe trzech wrocławskich sądów rejonowych. Chodzi o:
1) VI Wydział Grodzki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia do rozpoznawania spraw o wykroczenia;
2) VIII Wydział Grodzki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia do rozpoznawania spraw cywilnych w postępowaniu uproszczonym;
3) X Wydział Grodzki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej do rozpoznawania spraw o wykroczenia;
4) XI Wydział Grodzki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej do rozpoznawania spraw cywilnych w postępowaniu uproszczonym oraz spraw dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy;
5) V Wydział Grodzki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków do rozpoznawania spraw o wykroczenia;
6) VI Wydział Grodzki Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków do rozpoznawania spraw cywilnych w postępowaniu uproszczonym oraz spraw dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy.


Budynki przy ul. Poznańskiej 16/20 znajdują się trwałym zarządzie sądu. Wprowadzenie wykonawcy remontu - Przedsiębiorstwa Budowlanego "Inter System" Wrocław nastąpiło w dniu 17 lipca 2006r.. Prace remontowe zostały wykonane znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano, gdyż umowny termin wykonania robót określono na 36 miesięcy.

Podczas uroczystego otwarcia budynków sądowych przy ul. Poznańskiej 16/20 będziemy gościć szereg dostojnych gości, wśród których będą obecni:
1) Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski
2) Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec
3) Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński
4) Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz
5) Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, prezesi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sądów rejonowych i inni goście.

Bogusław Tocicki - Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu
 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player