godło

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Klauzula informacyjna monitoring

Klauzula informacyjna monitoring

 

Klauzula informacyjna

               dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego  w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1)       Administratorem Pana/Pani danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jestSąd Rejonowy w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica.

2)       Kontakt z Administratoremmożliwy jest pod nr telefonu: 71 75 66 303 lub adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48/49 56-400 Oleśnica.

3)       Pani/Pana dane przetwarzane będą  w celuzapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz ochrony mienia i infrastruktury.  Monitoringiem objęte są korytarze sądowe w budynku sądu, sekretariaty wydziałów sądowych oraz tereny przyległe do budynku sądu od strony ulic 3 Maja, Sienkiewicza, Pocztowej i Mickiewicza.

4)        Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)       Pani/Pana dane osobowe będą  zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego  oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące a następnie obraz jest nadpisywany (automatycznie kasowany). W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu  prawomocnego  zakończenia postępowania.

7)        Przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)     W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.)

 

 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player