godło

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Klauzula informacyjna RODO

klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1)       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jestSąd Rejonowy w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48/49

56-400 Oleśnica.

2)       Kontakt z Administratoremmożliwy jest pod nr telefonu: 71 75 66 303 lub adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48/49 56-400 Oleśnica.

3)       Celem przetwarzania danych przez Administratora jest prowadzenie postępowania sądowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobo9dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO);

4)       Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)       Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreswynikający z przepisów prawa oraz będą  archiwizowane zgodnie z  przepisami dotyczącymi archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi i inną dokumentacją sądową;

7)       Przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)       Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania sądowego;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player