godło

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

zamknij ×

K O M U N I K A T

W związku z zarządzeniem nr A-0210-9/20 z dnia 05.05.2020r. Prezesa Sądu Rejonowego
w Oleśnicy w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Oleśnicy  
od dnia 18 maja 2020 r. do odwołaniazostały wprowadzone następujące zmiany:

-Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Oleśnicy, jest czynnew godzinach 08:00 - 14:00.

Jednocześnie informujemy, że od 18.05.2020r. do odwołania nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów przyjmowanych przez sekretariaty wydziałów, oddziały sądu, kasy sądu, a także kuratorów sądowych.

We wskazanym okresie nie odbywają się przyjęcia stron przez Prezesa, Wiceprezesa
i Dyrektora Sądu, a także Przewodniczących Wydziałów. Skargi administracyjne można składać korespondencyjnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Akta spraw udostępnia się stronom i pełnomocnikom w sekretariacie właściwego wydziału wyłącznie po ich wcześniejszym telefonicznym zamówieniu, w uzgodnionym terminie.

 

W związku z zarządzeniem nr A-0210-24/20 z dnia 10.08.2020r. Prezesa Sądu Rejonowego
w Oleśnicy w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Oleśnicy  
od dnia 12 sierpnia 2020 r. do odwołaniazostały wprowadzone następujące zmiany:

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych (pokój nr 9) Sądu Rejonowego w Oleśnicy,
 jest czynne w godzinach 08:00 – 14:00.

 

KASA SĄDU JEST NIECZYNNA

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE

PRZELEWEM BANKOWYM LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

 NA NR KONT:

Konto dochodów budżetowych
NBP O/Okręg. Wrocław
58 1010 1674 0033 7522 3100 0000
- opłaty sądowe
- opłaty kancelaryjne
- grzywny
- koszty

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego
NBP O/Okręg. Wrocław
95 1010 1674 0033 7513 9800 0000
- zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, świadka i inne

Konto sum depozytowych
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław
PLN 54 1130 1017 0021 1001 9490 0004
USD 27 1130 1017 0021 1001 9490 0005
EUR 11 1130 1017 0021 1001 9490 0002
CHF 38 1130 1017 0021 1001 9490 0001
GBP 81 1130 1017 0021 1001 9490 0003
- poręczenia majątkowe
- zabezpieczenia majątkowe
- wadia, rękojmie

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Oddział Wrocław
60 1130 1033 0018 8164 5920 0001

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player